Nadační příspěvek na sportovní činnost prvňáčků

Základní škola Želatovská velmi dobře vnímá, že vzdělávání, sportování i volnočasové aktivity jsou nejen základem pro budoucí úspěšnost našich dětí, ale i předpokladem pro jejich radostné a spokojené dětství. Zajištění všech těchto složek úspěšného rozvoje našich dětí však také současně klade stále větší a větší nároky na vytvoření jejich co možná nejideálnějších podmínek. To s sebou ovšem nevyhnutelně nese i řadu nákladů – jak pro instituce, školy nevyjímaje, tak pro rodiče. Vědomi si tohoto faktu založili přátelé Základní školy Želatovská Nadační fond Vojtěcha Buriana, jenž svým názvem vyzvedá dílo letitého zástupce ředitele naší školy, který stál u zrodu její spolupráce s ledním hokejem a sportem vůbec.
Nadační fond Vojtěcha Buriana přispěje každému žáku či každé žákyni prvního ročníku ve školním roce 2017/2018 částkou jeden tisíc korun na pořízení sportovního vybavení či výstroje a to pro jakýkoli sport, kterému se dítě pravidelně věnuje, nebo od září 2017 věnovat začne.

Podmínkou přidělení tohoto příspěvku je:

- aby dítě bylo k 30. 9. 2017 organizováno v jakémkoli sportovním klubu/organizaci, která zajišťuje sportování dětí a mládeže do 18 let (např. fotbalový klub, plavání, volejbal, hokej, florbal, házená, stolní tenis ...) a mělo k 30. 9. 2017 zaplacený členský příspěvek dle zvyklostí toho kterého klubu/organizace,
- předložení dokladů o koupi sportovního vybavení či výstroje ve výši minimálně 900,- Kč (paragony, faktury); příspěvek bude možné proplatit i přímo klubu či sportovní organizaci, pokud nakupuje toto vybavení a výstroj pro děti dohromady (organizace/klub pak doloží jmenný seznam dětí a doklady o koupi vybavení a výstroje a příspěvek ve výši 1.000,- Kč/dítě bude zaslán jim),
- aby dítě bylo žákem prvního ročníku Základní školy Přerov, Želatovská 8

Příspěvek ve výši jeden tisíc korun bude vyplácen zákonným zástupcům dětí/žáků Základní školy Želatovská (popř. po dohodě zákonných zástupců a klubů/sportovních organizací) či organizacím zajišťujícím souvislou a celoroční sportovní činnost těchto dětí od 1. 10. 2017 v návaznosti na splnění výše uvedených podmínek. Formuláře a přesné pokyny obdrží každý rodič žáka první třídy prostřednictvím svého dítěte v září tohoto roku – všechny informace budou také přístupné na webu školy.

Nadační fond podporují

Nadační fond Vojtěch Buriana 2018 © Všechna práva vyhrazena.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.