JAK POŽÁDAT O PODPORU

O podporu nadačního fondu, resp. o podporu pro své dítě či svěřence může požádat každý občan České republiky starší 18 let. Žádost se předkládá (zašle poštovní službou nebo osobně předá) písemnou formou v podobě běžného listu. Ve své žádosti žadatel uvede předmět žádosti, tj. to, na co má být žádost poskytnuta (charakteristika cíle, předpokládaná výše nákladů a jejich složení, požadovaná forma podpory apod.). Žádost posuzuje Správní rada nadačního fondu s ohledem na soulad žádosti s účelem fondu. Správní rada si může od žadatele vyžádat další informace. Na poskytnutí podpory není právní nárok.

Nadační fond podporují

Nadační fond Vojtěch Buriana 2018 © Všechna práva vyhrazena.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.