Nadační fond opět podpoří částkou 1.000,- Kč aktivní sportování prvňáčků

Stejně jako ve školním roce 2017/2018 přispěje i letos Nadační fond Vojtěcha Buriana částkou 1.000,- Kč prvňáčkům Základní školy Želatovská na pořízení sportovní výstroje a výzbroje ve sportu, jehož se pravidelně účastní ve svých klubech. Nadační příspěvek bude vyplácen po 1. 12. 2018 v návaznosti na splnění níže uvedených podmínek Nadačního fondu Vojtěcha Buriana:


- Dítě věnující se pravidelné sportovní činnosti musí být žákem Základní školy Přerov, Želatovská 8.
- Zákonný zástupce dítěte/žáka odevzdá nejpozději do 31. 12. 2018 vyplněný formulář Žádosti o nadační příspěvek.
- Spolu se Žádostí o nadační příspěvek nebo nejpozději do 30. 6. 2019 předloží originál a kopii účetního dokladu na částku nejméně 900,- Kč obsahující položky s výstrojí či výzbrojí sloužící ke sportovní činnosti dítěte/žáka. Originál účetního dokladu bude po ověření jeho souhlasu s kopií obratem vrácen zákonnému zástupci.
- Nadační příspěvek bude zaslán na účet zákonného zástupce po předložení dokladu o koupi sportovního vybavení do 30ti dnů.
- Nadační příspěvek bude vyplácen jen bankovním převodem – vyplacení v hotovosti není možné.

Nadační fond podporují

Nadační fond Vojtěch Buriana 2018 © Všechna práva vyhrazena.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.