Nadační fond opět podpoří částkou 1.000,- Kč aktivní sportování prvňáčků

Stejně jako v předcházejících dvou školních letech přispěje i letos Nadační fond Vojtěcha Buriana částkou 1.000,- Kč prvňáčkům Základní školy Želatovská na pořízení sportovní výstroje a výzbroje ve sportu, jehož se pravidelně účastní ve svých klubech. NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK BUDE VYPLÁCEN PO 30. 11. 2019 V NÁVAZNOSTI NA SPLNĚNÍ NÍŽE UVEDENÝCH PODMÍNEK NADAČNÍHO FONDU VOJTĚCHA BURIANA:

- Dítě věnující se pravidelné sportovní činnosti musí být k 30. 9. 2019 žákem Základní školy Přerov, Želatovská 8.

- Zákonný zástupce dítěte/žáka odevzdá nejpozději do 31. 12. 2019 vyplněný formulář Žádosti o nadační příspěvek + Souhlas se zpracováním osobních údajů (zákonná povinnost).

- Spolu se Žádostí o nadační příspěvek nebo nejpozději do 30. 6. 2020 předloží originál a kopii účetního dokladu na částku nejméně 900,- Kč obsahující položky s výstrojí či výzbrojí sloužící ke sportovní činnosti dítěte/žáka. Originál účetního dokladu bude po ověření jeho souhlasu s kopií obratem vrácen zákonnému zástupci. _Tato povinnost se netýká žáků registrovaných v HC ZUBR Přerov - potvrzení o registraci výdajích zákonných zástupců na výstroj a výzbroj hráčů/žáků předá Nadačnímu fondu za všechny registrované hráče hokejový klub._

- Nadační příspěvek bude zaslán na účet zákonného zástupce po předložení dokladu o koupi sportovního vybavení do 30ti dnů.

- Nadační příspěvek bude vyplácen jen bankovním převodem - vyplacení v hotovosti není možné.

Nadační fond podporují

Nadační fond Vojtěch Buriana 2018 © Všechna práva vyhrazena.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.