3.000,- Kč příspěvek na sportovní vybavení a výstroj

Nadační fond Vojtěcha Buriana podpoří částkou 3.000,- Kč aktivní sportování prvňáčků v jakémkoli sportovním klubu/organizaci, která zajišťuje sportování dětí a mládeže do 18 let (např. fotbalový klub, plavání, volejbal, hokej, florbal, házená, stolní tenis, taneční kroužky, mažoretky apod. ...). NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK BUDE VYPLÁCEN PO 30. 11. 2020 V NÁVAZNOSTI NA SPLNĚNÍ NÍŽE UVEDENÝCH PODMÍNEK NADAČNÍHO FONDU VOJTĚCHA BURIANA:

- Dítě musí být k 31. 10. 2020 organizováno v nějaké organizaci (sportovní klub, zařízení volného času apod.) zajišťující sportování dětí a mládeže a mít v této organizaci zaplacený členský příspěvek.

- Dítě věnující se pravidelné sportovní činnosti musí být k 31. 10. 2020 žákem Základní školy Přerov, Želatovská 8.

- Zákonný zástupce dítěte/žáka odevzdá nejpozději do 31. 12. 2020 vyplněný formulář Žádosti o nadační příspěvek + Souhlas se zpracováním osobních údajů (zákonná povinnost).

- Spolu se Žádostí o nadační příspěvek nebo nejpozději do 30. 6. 2021 předloží originál a kopii účetního dokladu na částku nejméně 900,- Kč obsahující položky s výstrojí či výzbrojí sloužící ke sportovní činnosti dítěte/žáka. Originál účetního dokladu bude po ověření jeho souhlasu s kopií obratem vrácen zákonnému zástupci.

- Nadační příspěvek bude zaslán na účet zákonného zástupce po předložení dokladu o koupi sportovního vybavení do 30ti dnů.

- Nadační příspěvek bude vyplácen jen bankovním převodem - vyplacení v hotovosti není možné.

Nadační fond podporují

Nadační fond Vojtěch Buriana 2018 © Všechna práva vyhrazena.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.