3.000,- Kč pro sportující žáky a žákyně prvních tříd – 2022

Nadační fond Vojtěcha Buriana podpoří částkou 3.000,- Kč aktivní sportování prvňáčků v jakémkoli sportovním klubu/organizaci, která zajišťuje sportování dětí a mládeže do 18 let (např. fotbalový klub, plavání, volejbal, hokej, florbal, házená, stolní tenis, taneční kroužky, mažoretky apod. ...). NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK BUDE VYPLÁCEN OD 1. 11. 2022 V NÁVAZNOSTI NA SPLNĚNÍ NÍŽE UVEDENÝCH PODMÍNEK NADAČNÍHO FONDU VOJTĚCHA BURIANA:

    • Na nadační příspěvek má nárok každý žák či žákyně prvního ročníku ZŠ Želatovská, který/která se pravidelně věnuje nějakému sportu či pohybové aktivitě, tj. např. fotbalu, tenisu, hokeji, atletice – ale i (např. u dívek) tanci apod., s tím, že tato sportovní činnost je vykonávána v rámci nějakého registrovaného sportovního klubu nebo zařízení volného času apod. V žádosti je nutné vyplnit i potvrzení klubu či jiné organizace, že daný žák/žákyně je organizována v daném klubu/organizaci, má zaplacený členský příspěvek a sportovní činnosti se věnuje pravidelně – toto potvrzení vydá příslušný klub/organizace (vyplní se: název klubu, jméno dítěte, místo, datum a klub/organizace připojí své razítko a podpis).
    • Dítě věnující se pravidelné sportovní činnosti musí být k 31. 10. 2022 žákem Základní školy Přerov, Želatovská 8.
    • Zákonný zástupce dítěte/žáka odevzdá nejpozději do 31. 12. 2022 vyplněný formulář Žádosti o nadační příspěvek + Souhlas se zpracováním osobních údajů (zákonná povinnost).

Nadační fond podporují

Nadační fond Vojtěch Buriana 2018 © Všechna práva vyhrazena.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.